ARTIESTEN

Volta streeft naar een breed gedragen ondersteuning voor muzikanten in Brussel en Vlaanderen. Met meer dan 20 studios die verschillende noden en behoeftes faciliteren zoals producen, tot full band repetities biedt Volta aan honderden muzikanten een kwalitatief en professioneel kader voor hun artistieke ontwikkeling.

Omdat Volta zo breed mogelijk wenst te ondersteunen biedt het binnen haar werking verschillende formules waarin muzikanten gebruik kunnen maken van de ruimtes.

Voor deze formules zijn er bepaalde basiscriteria die Volta belangrijk acht om tot een goede samenwerking te komen.
We geven daarbij voorkeur aan projecten en muzikanten: 

  • die groeipotentieel hebben op artistiek niveau
  • met een innovatief en experimenteel karakter
  • die een relevante aanvulling aan de huidige muzieksector vormen
  • die passen binnen een diverse selectie, zowel op vlak van profiel als genres. 

Ontdek hieronder onze formules!